Yatırımcı İlişkileri

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. ilk defa 1968 yılında hisse senetlerinin %16'lık kısmını halka arz etmiştir. Şirket'in hisse senetleri Şubat 1986 tarihinden bu yana İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir. Şirket'in BIST'de işlem görmeye başladığı tarihteki sermaye tutarı 750 TL, halka açıklık oranı ise %26,85 idi. 

Şirket'in yıllar itibariyle sermaye tutarları ve halka açıklık oranları aşağıdaki gibidir;